UAB „Vekada“ montuoja įvairių tipų gaisro signalizacijos sistemas, kurios kontroliniai įrenginiai sugeba ne tik priimti, bei apdoroti informaciją iš daviklių, bet ir valdyti gaisro gesinimo sistemos mazgus, atlikti gaisro pavojaus analizę (nustatant dūmų kiekį ir cheminę sudėtį patalpose), valdyti evakuacines sistemas.